logotyp
XL-BYGG Palms Byggvaror

Lägg trägolvet själv

golv3.png

Det är enklare än många tror att lägga golv själv. Många golvtillverkare har smarta ”klick-system” så att man inte ens behöver använda lim. Här går vi igenom grunderna i golvläggningen.

Det är viktigt att golvet är rumstempererat när du lägger det, och att luftfuktigheten håller sig mellan 30 och 60%. Låt golvet ligga i det rum det ska läggas ut ungefär ett dygn innan du börjar.

Se till att underlaget är jämnt, torrt och rent. Lägg inte golv på heltäckningsmatta. Ska du lägga golv där det finns risk för fukt, t ex i en källare, är det viktigt att du använder ångspärr.

Trägolv rör sig alltid efter temperatur och luftfuktighet, så det är viktigt att du lämnar en rörelsefog på minst 1,5 mm runt om hela golvet, även runt rör och trösklar etc. Ofta följer det med kilar när du köper golvet.

För att få en jämn färg över hela golvet kan det vara bra att blanda brädor från flera olika paket. Lägg brädorna i rummets längdriktning och vänd notsidan (den utstickande kanten) ut mot rummet.

Lägg brädorna överlappande och se till att det är minst 500 mm förskjutning av ändskarvarna vid intilliggande rader. Kapa slutbrädan till rätt längd och börja nästa rad med biten som blev över.

Vi utvecklar våra tjänster och behöver din åsikt. Vill du delta i en kort undersökning kring vår webbplats, den tar endast ca 3-5 minuter att besvara?

OK Nej tack