logotyp
XL-BYGG Palms Byggvaror

Montera fönster

Konsten att montera fönster.

Montera fönster 1.png

Här nedan ser du de viktigaste momenten vid montering. Det är tyvärr i dessa moment som de vanligaste reklamationsorsakerna ligger. Men följ och läs noga så du inte missar det viktigaste. Är du osäker är du välkommen att kontakta din butik.

Gör så här för att montera fönster på ett bra sätt:

Montera fönster 2.png

1. Mät väggens öppning innan du river ut det gamla fönstret så storleken blir rätt på det nya.

Montera fönster 3.png

2. För ett energieffektivt montage, rekommenderar vi att montera fönstret i den varma delen av väggen, innanför den yttre vindpappen/utegipsen.

Montera fönster 4.png

3. Avgörande för ett bra montage är att fönstrets bottenstycke står i våg. Montera väderbeständiga klossar i botten på öppningen, under samtliga karmhöjder och karmdelande poster.

Montera fönster 5.png

4. Montera karmhylsorna utifrån innan den nya karmen lyfts på plats. För att underlätta montage av sidhängda produkter, finns möjligheter att hänga av bågen från karmen.

Montera fönster 6.png

5. Hjälpmedel säkerställer och förenklar montaget. Använd Winfix eller fäst klossar i öppningen så att fönstret inte ramlar ut.

Montera fönster 7.png

6. Lyft fönstret på plats och skruva ut karmhylsorna. Viktigt att karmen står i våg och lod samt inte lutar in eller ut! Lås hylsorna med avsedd skruv för underlaget.

Montera fönster 8.png

7. Backa ca 2 meter från fönstret och kontrollera att springorna mellan båge och karm är jämna och fina runt hela fönstret. Justera vid behov. Läs monteringsanvisningen då avvikelser förekommer mellan olika produkter!

Montera fönster 9.png

8. På vissa sidohängda produkter krävs en extra förankring för att få rätt funktion. Dessa monteras på de översta gångjärnen. Beskrivning finns i karmfalsen samt monteringsanvisningen.

Vi utvecklar våra tjänster och behöver din åsikt. Vill du delta i en kort undersökning kring vår webbplats, den tar endast ca 3-5 minuter att besvara?

OK Nej tack