logotyp
XL-BYGG Palms Byggvaror

Kvalitet och miljö

Se certifikat nedan för vilka butiker som omfattas.

Inom XL-BYGG gruppen pågår en kontinuerlig utveckling inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet. Tillsammans med vår kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonsult är vi på XL-BYGG Palms Byggvaror AB certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt 45001.

Miljö och kvalitet i fokus

För oss är det viktigt att värna om både miljö och kvalitet. Kontinuerlig utbildning av vår personal, prioritering av certifierade leverantörer samt fokus på våra kunder och vår omvärldsmiljö är några viktiga punkter i certifieringen.

XL-BYGG Palms Byggvaror AB är kvalitets- och miljöcertifierade med beteckningen ISO 9001/ISO 14001/ ISO 45001 genom Bureau Veritas utarbetats av XL-BYGG AB tillsammans med vår gemensamma kvalitets-, miljö- och säkerhetsansvarig. 

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystemet bedrivs enligt fastställda rutiner och innebär

  • Fokus på kvalitetsfrågor som ex. kund- och personaltillfredsställelse.
  • Fokus på miljöfrågor som ex. minimering av belastningen på vår omvärldsmiljö. Exempel på det är ökad källsortering och minskning av mängden osorterat avfall till deponi.
  • Effektivisering av företagets interna rutiner.
  • Prioritering av certifierade leverantörer.
  • Fortlöpande uppföljning av systemen.
  • Kontinuerlig information och utbildning av företagens personal.

 

Verksamheten i det gemensamma servicebolaget XL-BYGG AB är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001 sedan år 2015 samt 45001 sedan 2018.

Retursystem och byggpallar

Engångspallar och olika leverantörers egna retursystem innebär en ständigt upprepad miljömässig belastning, hela vägen från skog till container. Byggpallen återanvänds och är arbetsmiljömässigt uppskattad genom en säker och arbetsbesparande hantering. Framför allt minskar byggavfallet eftersom byggpallen alltid har ett värde när den går i retur. Byggpallslösningen blir därför mer kostnadseffektiv än något annat system.

Vi utvecklar våra tjänster och behöver din åsikt. Vill du delta i en kort undersökning kring vår webbplats, den tar endast ca 3-5 minuter att besvara?

OK Nej tack