logotyp
XL-BYGG Palms Byggvaror

Limträ

Limträappen är framtagen av Moelven Töreboda AB med syfte att underlätta användandet av Limträ och Kerto.

Limträppen är framtagen av Moelven Töreboda AB med syfte att underlätta användandet av Limträ och Kerto. Med denna app kan du enkelt dimensionera balkar till de vanligast förekommande konstruktionstyperna. Allt för att det skall vara enkelt för dig.

Vi utvecklar våra tjänster och behöver din åsikt. Vill du delta i en kort undersökning kring vår webbplats, den tar endast ca 3-5 minuter att besvara?

OK Nej tack