logotyp
XL-BYGG Palms Byggvaror

Färg, utomhus - XL-BYGG Palms Byggvaror

Filter

LÄS MER
Dags att måla om huset? Tänk på helheten! Ett hus är så mycket mer än sin fasad. Detaljer som fönster, dörrar, balkongräcken, knutar och grund är lika viktiga för helhetsintrycket. Här får du tips hur du kan tänka kring valet av kulörer.

Det första du ska göra när det är dags att måla om är att titta på husets stil. Har du ett äldre hus som målats om många gånger genom åren är det bra att kika på liknade hus och läsa på om vilka kulörer som var vanliga när huset byggdes. Ofta är den färgsättning som huset har från början nämligen den bästa. Det betyder inte att du måste välja exakt samma kulörer när du målar om men samma balans. De delar som var mörka från början bör fortsätta vara det, delar som var ljusa bör målas ljusa igen.

nyhetsbild_863x200_utomhus_jpg

Kontrast eller lugn

Har ditt hus till exempel vackra fönster som du vill framhäva så målar du dem i en kulör som bryter av mycket. Ju mer kontrast det är mellan kulörerna desto tydligare blir detaljerna. Vill du istället skapa en kontrast som inte drar blicken till fönstren så målar du dem i en kulör med samma ljushet som fasaden.

Vill du måla större ytor som balkongräcken i vitt bör du välja en vit med lite grått eller gult i sig för att få ett lugnare intryck. Risken är annars att räcket sticker ut allt för mycket. Har du vitt hus målar du detaljerna i samma vita kulör som fasaden.

Har ditt hus flera dörrar kan det vara en bra idé att måla huvudentrén i en avvikande kulör för att visa att den är viktigast. Ett tips är att måla övriga dörrar i samma kulör som andra detaljer, exempelvis fönstren.

nyhetsbild_863x200_utomhus2_jpg

Måla in detaljerna

När det gäller hängrännor, stuprör och grund är det oftast snyggast att måla dem i samma kulör som fasaden eller husknutarna så att de syns så lite som möjligt.  När det gäller grunden bör den vara något mörkare än fasaden då det ger en känsla av balans. En rätt färgsatt grund binder ihop marken med fasaden. Finns det källarfönster är det bra att måla dem i samma kulör som grunden.

nyhetsbild_863x200_utomhus3_jpg

Provmåla alla delar

Innan du målar hela huset, i en ny färgsättning, bör du alltid provmåla en bit av fasaden och de olika detaljerna tillsammans för att se hur de olika kulörerna passar ihop. Då får du också en bra bild av hur slutresultatet kommer att se ut.

Färgprover

Färgproverna kan se lite trista ut i färgkartan. Det beror på att alla kulörer blir ljusare och starkare när de målas på större ytor utomhus. Ett exempel är kulören Faluröd som ser brunröd ut på färgprovet men blir varmröd uppmålad. När det gäller gult bör provet vara ”smutsigt” och dra lite åt rött för att huset ska upplevas som vackert gult. Även rosa färgprover bör vara "smutsiga" och ha mycket gult i sig för att fasadkulören ska bli behaglig.

Vi utvecklar våra tjänster och behöver din åsikt. Vill du delta i en kort undersökning kring vår webbplats, den tar endast ca 3-5 minuter att besvara?

OK Nej tack