logotyp
XL-BYGG Palms Byggvaror

Vad ska man tänka på vid altanbygge?

Tänka på 1.jpg

Fundera på utseende samt när och hur altanen ska användas och redan från början hur en eventuell framtida tillbyggnad ska göras. Det kan gälla en utbyggnad i vinkel eller en del under tak. Var altanen placeras beror alltså på en kombination av flera faktorer. Vill du ha tillgång till den från tidig vår till sen höst, kan du glasa in och lägga på ett altantak med möjlighet att skjuta dörrarna åt sidan. Eftersom altanen är en utvidgning av husets vistelseyta ska man tänka på att förbindelsen ”inne – ute” fungerar bra. Solfaktorn är också viktig, övervägande morgonsol, middagssol eller kvällssol. Vindskydd och insynsskydd är också något att ha i beaktning. Ett alternativ är att bygga en altan i olika väderstreck. Och tänk på att bygga en rejäl konstruktion samt vara noggrann och inte snåla med ytan på altanen.

Tänka på 2.jpg

En altan på plintar över mark bygger man till exempel om husgrunden är hög eller om marken är sluttande. För en uteplats som ligger i marknivå krävs inget bygglov. I de flesta fall behövs heller inget bygglov om du ska bygga en altan utan tak, även om den byggs med plintar. Det beror på att praxis efter tidigare rättsfall har definierat ”marknivå” hela 1,2m upp i luften. Men vissa kommuner har en gräns för hur hög en altan får vara utan att vara bygglovspliktigt, gränsen är ofta 0,6m. Det är därför rekommenderat att kolla med byggnadsnämnden vad som gäller i din kommun. Tänk dock på att om planer finns att senare bygga väggar och tak, så är dessa bygglovspliktiga om taket blir större än 15m2 och om man kommer närmare tomtgräns än 4,5m.

Vi utvecklar våra tjänster och behöver din åsikt. Vill du delta i en kort undersökning kring vår webbplats, den tar endast ca 3-5 minuter att besvara?

OK Nej tack