logotyp
XL-BYGG Palms Byggvaror

Stålreglar - XL-BYGG Palms Byggvaror

Filter

Stål är ett byggnadsmaterial du kan lita på. Det påverkas inte av fukt, angrips inte av mögel och det varken krymper eller sväller. Stål behåller sin styrka och form under hela byggprocessen, oavsett väderlek, och kan bära mycket i förhållande till sin låga vikt.