logotyp
XL-BYGG Palms Byggvaror

Cement - XL-BYGG Palms Byggvaror

Filter

LÄS MER
Cement är ett hydrauliskt bindemedel, vilket kännetecknas av att det hårdnar genom reaktion med vatten till en produkt som inte är löslig i vatten